مهندس علی عباسی photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۶_۰۰-۲۸-۰۴---Copy.jpg

جوان نمونه استان در زمینه فناوری اطلاعات

سابقه ی فعالیت در زمینه طراخی و تولید نرم افزار

سابقه فعالیت در زمینه بازاریابی و ارتباط سازی 

نظرات کاربران