وام های کم بهره جهت جراحی های کوچک

  • تاریخ انتشار : 17 اردیبهشت 1398

وامهای کم بهره برای خدمت رسانی به قشر آسیب دیده جامعه طراخی شده است.این خدمت با همکاری پزشکان و افراد معتمد و خیر صورت می پذیرد.

امیدواریم روزی چنین طرخی را در سراسر کشور پیاده سازی کنیم و هیچ فرد آسیب دیده ای نگران تامین درمانی خود نباشد