مشاوره برای اعزام به خارج برای جراحی

  • تاریخ انتشار : 07 خرداد 1398

بسیاری از هزینه های پزشکی در کشورهای پیشرفته بالاست ،اما در نظر بگیرید که بسیاری از بیماران کشور عزیزمان نیازمند این هستند که برای درمان به خارج از کشور بروند ،در همین راستا خدمات مشاوره ای برای اعزام به خارج از کشور برای جراخی و... را بعنوان یک خدمت اصلی انجام می دهیم