پرداخت کمک هزینه خدمات پزشکی

  • تاریخ انتشار : 17 اردیبهشت 1398

بسیاری از هزینه های خدمات پزشکی از گرفتن ویزیت پزشک، تصویربرداری،سونوگرافی،دارو و... برای اقشار ضعیف جامعه بالاست.در همین راستا تلاش کرده ایم که با تخفیف و یا رایگان این خدمات برای این قشر انجام شود