خدمات پزشکی و درمانی

  • تاریخ انتشار : 17 اردیبهشت 1398

خدمات مشاوره ای پزشکی درمانی را شرکت دانش بنیان سبز کیمیای گلستان با موفقیت انجام داده است و افراد نیازمند و یا افرادی که همیشه نگرانی لازم را پیرامون انجام عمل های خود دارند انجام داده و می دهد