شرکت کیمیا سبز

چشم انداز. ماموریت. اهداف. ارزش ها

 چشم انداز

 در راستای تبدیل شدن به بزرگترین مرکز تخقیقاتی پژوهشی اجرایی کشور ، شرکت دانش بنیان سبز کیمیای گلستان در نظر دارد تا سال 1400 ظرفیت اختراعات و خدمات  خود را در مقایسه با ظرفیت موجود در سال 1396 به دو برابر افزایش دهد.                                                                                                                                                                                                                                                    

ماموریت                                                                                                                                                       

شرکت دانش بنیان سبزکیمیای گلستان به عنوان مرکز تخقیقاتی پژوهشی اجرایی  و بازار محور در صنعت پزشکی دارویی و پیشرو در تأمین محصولات متنوع دراین صنعت به دنبال کسب ارزش حداکثری از طریق توسعه و گسترش زنجیره ارزش و افزایش مزیتهای رقابتی و پایدار در سطح بین المللی است. این شرکت با دارا بودن افراد متخصص و متعهد و  بهره گیری از مزایا و موقعیت منحصر بفرد ایران و بهره مندی از سرمایه انسانی ارزشمند، خود را نسبت به تأمین انتظارات بازار پزشکی دارویی، تولید پایدار و ایمن، پذیرش مسئولیتهای اجتماعی و بهبود خدمات بیمار، داروخانه و ...، متعهد میداند.

اهداف

  1. افزایش سطخ خدمات از طریق ارتقای بهره وری و بهبود سیستمهای موجود
  2. اجرای پروژه های توسعه ای در جهت تکمیل زنجیره ارزش ذینفع
  3. ارتقای کیفیت و تکمیل سبد محصول و نوآوری متناسب با نیازهای بازار به منظور افزایش سودآوری.

 ارزشها

      1.حفاظت و مراقبت از خقوق شهروندی بیماران،پزشکان و توسعه بازار شرکت های مورد مشاوره.

     2. انجام خدمات کمک هزینه بیمار در جهت ارتقای بهبود کیفیت زندگی

     3. همسوسازی و هماهنگی میان اهداف شرکت و اهداف شخصی کارکنان در ایجاد تعادل بین کار و زندگی

     4. تعالی جویی مستمر در تمام ابعاد شرکت و ارتقای منزلت و کیفیت محصولات شرکت و کسب رضایت مشتریان و توجه به کرامت انسانی 

    5. بهره وری سرمایه و نیروی انسانی و حفظ سرمایه های مادی و معنوی شرکت

    6. توسعه فرهنگ یادگیری، نوآوری، خلاقیت، بهبود مستمر، کارگروهی و مشارکت جمعی، دانش محوری، مسئولیت پذیری و مشتری مداری

نظرات کاربران