omqpEdqQoy.jpg

زیبایی و جوانسازی به کمک فیلرها یا ژل ها+ فیلم (دکتر صمیمی)

اگرچه فیلرها و تزریق ژل امروزه در دسته جراحی های سرپایی امن قرار میگیرند؛ اما برای کاهش خطرات و جلوگیری از ضرر احتمالی حتما نکات زیر را در نظر بگیرید:

۱_ صرفا قیمتها چه کم و چه زیاد شما را تحت تاثیر قرار ندهند ، اما کیفیت ماده اولیه و تخصص جراح زیبایی در قیمت دخیل و تاثیر گذار هستند.

۲_ محل انجام فیلرها و مواد ژل تزریقی و وسایل مصرفی همگی باید در کلینیک پزشکی و محیط استریل انجام شود.

۳_ از استاندارد بودن و منبع تولید فیلر و تاییدیه ژل توسط سازمان غذا و دارو مطمئن باشید و در صورت شک داشتن به هیچ وجه ریسک نکنید.

تزریق ژل و فیلر کردن روشی از جراحی غیر تهاجمی است که سریع انجام میشود و دوره بهبود و ریکاوی کوتاه است و باعث زیبایی ظاهری و جوانسازی پوست و بهبود کلی می شود که البته عمل تزریق فیلر و ژل دائمی نیست و هر چند وقت یکبار نیاز به بازسازی دارد و به تناسب طول زمان هزینه تزریق ژل و قیمت تزریق فیلر افزایش میابد.

مقالات پیشنهادی